Välkommen

SVENSKA

HAIKUSÄLLSKAPET

  • Föreningen bildades 1999 och har omkring 140 medlemmar.


  • Syfte: att sprida kännedom om haiku i Sverige och främja haikudiktning på  svenska.


  • Utger Tidskriften Blåeld


  • Ordnar skrivarträffar på flera platser i SverigeAKTUELLT

 

Se hela vårt kalendarium under länken Aktuellt

 

 

Nästa haikuverkstad i Stockholm 

 

Fredag 21 feb kl. 15.30 

på Brännkyrkagatan 13


Tema : Jord

 

Skicka högst två bidrag (minst en på temat) till

 haikuverkstaden@haiku-shs.org

senast den 19 feb

 

MEDLEM


Som medlem i

Svenska haikusällskapet  ingår prenumeration på tidskriften Blåeld.

Dessutom medlemsaktiviteter som haikuverkstäder - skrivarträffar, ginko och föredrag


Läs mer.

BLÅELD


Tidskriften Blåeld utkommer med två tryckta nummer om året.

 

Tidskriften Blåeld är en fortsättning dels av Svenska Haikusällskapets tidskrift Haiku och även Fri Haiku som tidigare getts ut av Lars Vargö och Lars Granström.


ATT SKRIVA HAIKU


Att sätta upp regler för hur haiku ska skrivas kan göras på flera sätt, därför har vi sammanställt två definitioner av haiku, dels den japanska och dels den västerländska.


Läs mer

Haikutävling för alla barn!


Läs mer på Aktuellt

Den nya antologin

"En fjäril lyfter från sin skugga"


har nu skickats ut till alla medlemmar!


Vill du köpa extra ex? Mejla till:

medlem@haiku-shs.org


Priser:


Medlem: 140 kr + frakt

Icke medlem 170 kr + fraktTrevlig present till någon du känner!


Antologin "Genom lövverket""

från 2017.

Går fortfarande att beställa. Medlemmar 100 kr, ej medlemmar 150 kr.Föreläsning eller workshop om haiku?


Haikusällskapet förmedlar gärna föreläsare om haiku till evenemang som föreningar eller organisationer vill arrangera.

Kontakta styrelsen via mejl: ordforande@haiku-shs.org för ytterligare information

M Å N A D E N S  H  A I K U

 

samlad tid

gamla kalendrar

i en byrålåda


Irene Carlsson

        Vi har också en egen


         Facebooksida!

KONTAKTUPPGIFTER

Svenska haikusällskapet


          Eva Jonsby

Svenska Haikusällskapet

Berguddsvägen 31

13333 Saltsjöbaden


Mejl medlemsärenden:

medlem@haiku-shs.org


Kontakt ordförande:

ordforande@haiku-shs.org
Copyright  ©  All Rights Reserved

Haikuverkstaden i Stockholm


haikuverkstaden@haiku-shs.org


Haikuverkstaden i Göteborg

haikugoteborg@haiku-shs.org


Digital haikuverkstad via mejl/FB

kukai@haiku-shs.org


Blåelds redaktion:


blaeld@haiku-shs.org