Svenska Haikusällskapet
 

_____________________

   
 
 

Lästips och länkar

  Nyheter!

Haikusällskapet

Haiku i närbild

Haiku: två definitioner

Startsidan

 

 

För att kunna hålla nedanstående listor aktuella välkomnar vi inskickade böcker, förslag och tips. Vi förbehåller oss dock rätten för publikation i listan.

Diktsamlingar inspirerade av japansk haiku

Enander, Sven: Rykande snö
Bokförlaget IOTA, Stockholm 1981

Granström, Lars: Plötsligt slår blixten ned.
Lars Anderssons Förlag, 1999
(Går att låna som e-bok på bibliotek)

Hammarskjöld, Dag: Vägmärken, Bonniers 1963

Jonsby, Eva & Wiik, Anna:
Näckrosblad - haiku.  Fri press, 2015 (Se info här)

Landås, Kjell: Livsmotiv. Books-on-demand, 2002

Setterlind, Bo: Några ord att fästa på siden, 1961

Tranströmer, Tomas:
Fängelse. Nio haikudikter; edition edda 2001
Haiku 1959-2001, Arena, Viborg. Danmark 2001
Den stora gåtan, Bonniers, Stockholm 2004

Wetterstrand, Stig:
Genom Nättrabyåns dalgång. Haiku
HLT 2005

Valtiala, Robin: Barnvagn i överhastighet: haikudikter
Schildts & Söderströms, Helsingfors 2013

Vold, Jan-Erik: Ingentings bjällror
Fib:s lyrikklubb, Stockholm 1980

Åkesson, Sonja: Sagan om Siv.
Rabén&Sjögren, Stockholm 1974

Torbjörn Östling: Full contact - Kyokushin haiku.
Eko, Uppsala 2001


Antologier på svenska & japanska

Aprilsnö. Hundra svenska och hundra japanska haiku: Suweden no haiku hyakku Nihon no haiku hyakku.
Urval: Kaj Falkman, Sten Svensson, Shimizu Tetsuo;
översättare från japanska till svenska: Lars Vargö,
Kerstin Vidaeus& Hirata Shinako
Podium, Stockholm 2000

Haiku. Förvandlingar  
Dikter i urval av Svenska Haiku Sällskapet.
Östasieninstitutet, Stockholm 2004
(Finns även att låna som e-bok)

Snödroppar/Snowdrops. Elva svenska haikudiktare.
Tvåspråkig utgåva, svenska/engelska.
Bokverket, 2009Japansk haiku i svensk översättning

Vargö, Lars: Japansk haiku - världens kortaste diktform
Carlssons, Stockholm 2003. Ny upplaga 2014
250 nutida japanska haikudikter i svensk tolkning samt ett urval av de fyra mästarna Basho, Buson, Issa och Shiki.
Dessutom en utförlig introduktion till haikuns form och historia.

Cobb, David: Haiku. Alfabeta, Stockholm 2003
Engelsk antologi innehållande ett sjuttiotal haiku av äldre japanska mästare, samt en kort introduktion till haikuns form. Översatt till svenska av Christer och Eiko Duke.

Falkman, Kaj: Vårregnets berättelse.
Legenda, Stockholm 1986
Japansk haiku i tolkning och urval av Kaj Falkman.

Sôseki, Natsume: Jag minns gräshopporna.
Bambulunden, Korea 2010.
Modern japansk haiku i urval och tolkning av Lars Vargö.

Vintilescu, Jan och Maria Manuela: Blommår: målningar
2001 (haiku tolkade av Jan; målningar av Manuela)

Vintilescu, Jan: Haiku : japansk miniatyrlyrik;
Geber, Stockholm 1959

Wahlund, Per-Erik & Thunman, Noriko(övers)
SHIKI. Japanska haiku-dikter för fyra årstider av Shiki Masaoka. Förlaget Orienta; Raumo, Finland, 1998

 

Urval av lyriktolkningar där haiku ingår:

Vargö, Lars: Månen i brunnens botten.
Tolkningar av japansk lyrik.Carlsson, Stockholm 1995

Sparvens triumf. Klassisk och modern zenpoesi
tolkad och sammanställd av Casper Verner-Karlsson och Lennart Nyberg.
Legenda, Stockholm 1984

 

Fler titlar med anknytning till ämnet:

Falkman, Kaj: En orörd sträng. Dag Hammarskjölds liv i haiku och fotografier. Ordfront, Stockholm 2005

Vargö, Lars: Den hostande göken. En poetisk resa i harmonins örike - den Japanska lyriken. Carlsson, Stockholm 2012

Länkar

Nordiska sidor om haiku

Karin Gustafsson haikusida - artiklar, tips på material m m

Haikurymden - inspirationssida om haiku

Haikuskolen - norsk haikuskola

Arne Axnes om haiku och haikuskrivande

Sys Matthiesens haikusidor

Östasiensinstitutet: Om Japan och om SHS haikuverkstad


Haikusällskap och nätverk:

Haiku Society of America

The Australian Haiku Society

Boston Haiku Society

Sumauma Haiku Association (Brasilien)

The British Haiku Society

Haiku Poets of Northern California

North Carolina Haiku Society

Dansk Forfatterforenings Haikugruppe

Deutsche Haiku-Gesellschaft

Association Francophone de haiku

New Orleans Haiku Society

Haikoe-Centrum Vlaanderen

Haiku Ireland

The Haiku Foundation

 

Världsomspännande haikusällskap:

Haiku International Association

World Haiku Club

World Haiku Association