Svenska Haikusällskapet
 

_____________________

   
 
 

Nyheter

  Haiku: två definitioner

Haiku i närbild

Haikusällskapet

Länkar & lästips

Startsidan

 

 

 

Haikusällskapet har nu även

en facebooksida med aktuell info om sin verksamhet

Här finns exempelvis info om vår tidskrift som byter namn till blåeld och snart får en egen hemsida. Bidrag till tidskriften är välkomna, deadline 15/2

Haikuverkstaden i Göteborg

Nästa haikuverkstad för Göteborg blir den 27/2 kl 13:00 på Café Hängmattan (i Musikens Hus), Karl Johansgatan 16, spårvagnshållplats Stigbergstorget.
Senast den 20/2 skickas en haiku till haikugoteborg(at)gmail.com
Vi hade tänkt oss att årstiden senvinter/förvår ska antydas t ex genom kigo (årstidsord) och att den på något vis ska beröra temat lukter. Upplägget för verkstaden blir att vi börjar med att tillsammans diskutera våra inskickade haiku. Om vi hinner gör vi sedan en mini- ginko (haikupromenad) på ca 30 minuter för att därefter åter samlas för att arbeta med det vi skrivit under vår promenad. Man är naturligtvis välkommen att delta i verkstaden även om man inte hunnit skicka in en haiku före utsatt datum.

Kommande datum och inriktning för verkstaden se: medlemssidan
Ny haikuverkstad i Åredalen

Sällskapet har öppnat en ny grupp i Åredalen: "Åre Haiku". Gruppen startade i november och träffas i Järpen, en gång i månaden. Gruppen leds av Per Holmlöv. Mer information: per@holmlov.com


 

Tidskriften Haiku nr 28

Ett antologinummer, svenska haiku ur nr 18-27.Tillika det sista under tidskriftens nuvarande namn, se ovan!

 

Tidskriften Haiku nr 27/2015

Rapporter från haikuverkstaden och sommarens digitala kukai. Korta och långa haibun. Recensioner av nyutkommet samt artiklar om haiku.

 

Tidskriften Haiku nr 26/2015

blev  återigen ett vårnummer! Dock bland annat med rapport från sensommarens ginko i Järpen - en kollektiv haibun. Dessutom vinnardikter från haikuverkstäder, recensioner, med mera.

 

Tidskriften Haiku nr 25/2014

Vårnummer som bland annat bjuder på vinnardikter från haikuverkstäder samt förra årets haikutävling,  nutida svensk haibun av olika författare samt recensioner av nya haikuböcker.

 

Haikuutställningen i Alvesta som efterhand flyttade vidare till biblioteket i Moheda har avslutats nu. Den fina skriften om haiku som utgavs i samband med evenemanget finns dock fortsatt att ta del av här.

 

Tidskriften Haiku nr 24/2013

Julnummer! Svenska haiku i tidskriften från nr 9-17, samlade i en enda utgåva!

 

Haikusällskapets och LiS haikutävling

Svenska Haikusällskapets och Liv i Sveriges haikutävling är nu avgjord. Närmare 400 dikter hade juryn, som bestod av representanter från båda föreningarna, att ta ställning till. De hade skickats in av 133 haijin (haikudiktare) från hela landet. Varje deltagare fick skicka in max tre haiku. Vi fick till och med in bidrag från Rumänien och England!
På delad förstaplats utan inbördes rangordning kom Bengt Carlson, Södertälje, Roger Bergkvist, Västerås och Albin Grahm, Älvängen. Maria Pohl, Göteborg, fick hedersomnämnande för sin fantasifulla tecknade "Hajku".
Övriga sex pristagare var: Håkan Becker, Strängnäs, Jan Dunhall, Sundbyberg, Johan Bergstad, Garpenberg, Birgitta Hult, Malmö, Eva Jonsby, Saltsjöbaden och Dagny Nyberg, Östersund. Svenska Haikusällskapet och Liv i Sverige gratulerar alla vinnare!
Vinnardikterna publiceras såväl i Tidskriften Haiku nr 25 som i Lis tidskrift.

Tidskriften Haiku nr 23/2012

med rapporter från Japan och Hudiksvall, recensioner, samt givetvis ett urval nyskriven haibun och haiku.  


Tidskriften Haiku nr 22/2012

innehåller artiklar om såväl svensk som italiensk haiku, rapporter från några haikutävlingar, recensioner av ny haikulitteratur, samt skrivtips av olika slag - rekommenderad läsning för alla som deltagit i haikutävlingar utan att vinna, men tror på möjligheten att lära sig hantverket bättre till nästa gång!

Tidskriften Haiku nr 21/2012

bjuder både på nya svenska haiku och recenserar den hittills digraste skandivaviska utgåvan med haiku av Basho. Flera skribenter diskuterar problem som kan dyka upp vid översättning av haiku - såväl vad gäller klassisk japansk haiku som nutida europeisk. Dessutom ingår nya exempel på haibun, haikuprosa.   


Tidskriften Haiku nr 20/2011

som kom ut i juni, innehåller bland annat exempel på haibun - haikuprosa. En artikel av Kaj Falkman diskuterar konkret och abstrakt i haiku, Inge Haugane belyser hur processen kan se ut, från idé till första utkast, andra utkast osv fram tills en dikt publiceras. Blommor och blomstring som fenomen i haiku är granskas av Florence Vilén utifrån närmare trettio klassiska japanska haiku. Som vanligt presenteras även vinnarna från de senaste haikuverkstäderna och givetvis ingår en rad recensioner, denna gång av såväl nya svenska som norska och danska haikusamlingar!

Tidskriften Haiku nr 19 

hann precis komma ut till årsskiftet 2010/11.
Utöver vinnare från haikuverkstaden, insända haikudikter och haikuprosa samt recensioner ryms även en diger rapport från höstens haikufestival i Gent. Föredrag om vägar till mästerskap, att arbeta med haikubilder, att skriva utifrån en plats m m.


Tidskriften Haiku nr 18 

Dikter, haikuprosa, recensioner, samt artiklar med rubriker som:

 • Haiku och återklanger
 • Haikupresidenten van Rompuy
 • Vad är en haiku - egentligen? ¨
 • Äpplen och päron - från en senryutävling
 • Tankepaus och rytm
 • Kort, kortare, kortast

Whirligig

I maj 2010 utkom första numret av den nystartade tvåspråkiga (engelska-nederländska) haikutidskriften Whirligig - som utöver haiku av många spännande nederländska och flamländska författare haft den goda smaken att publicera dikter av en rad svenska haijin i sitt första nummer. Kanske även framöver? Läs mer här Tidskriften Haiku
 nr 17

ute i januari 2010,  rymmer på sina 40 sidor:

 • Vinnare från höstens haikuverkstäder
 • Dansk haiku - med glimten i ögat
 • Haibun från nordlig långsegling
 • Det osynliga som motiv i japansk haiku
 • Om en haikutävling 1959 - nedslag i svensk haikuhistoria
 • Samtida svenska haiku och treradingar
 • Recensioner

 

Tvåspråkig haikuantologi

   Snödroppar/Snowdrops 

Svensk haiku finns ofta representerad i de ledande engelskpråkiga haikutidskrifterna och i amerikanska Red Moon Press sparsmakade antologier, ja även bland finalisterna i en och annan japansk haikutävling. Ibland med dikter som översatts från svenska till engelska, ibland med dikter som skrivits direkt på engelska - och senare översatts till svenska!
Detsamma kan sägas om dikterna i den
första tvåspråkiga antologin med haiku av samtida svenska haikupoeter. Snödroppar/Snowdrops går att beställa direkt ifrån förlaget: www.bokverket.com
Obs: medlemmar i Svenska Haikusällskapet har möjlighet att handla boken till förmånspris hos förlaget! För närmare detaljer mejla till: info@bokverket.com 

-----------------------------------------------------

Tidskriften Haiku

Haiku nr 16,  ett digert nummer med läsning om: 

 • haiku i skolundervisning
 • fyra sätt att närma sig konsten att skriva haiku
 • tål dikter att jämföras?
 • ett urval nyskriven svensk haiku
 • svensk haibun
 • m.m

Haiku nr 15 bjuder som vanligt på ett urval nya svenska haiku och recensioner. Dessutom skriver Kaj Falkman om doft och smak i haiku, några av Haikusällskapets medlemmar diskuterar sina favoritdikter, vidare tar Florence Vilén upp temat variationer: hur ett och samma motiv kan återkomma i lätt skiftande skepnad.
Obs även erbjudandet till alla medlemmar som betalat årsavgiften för 2008 att erhålla var sitt fritt ex. av antologin "Ljudlöst stiger gryningen". De som är intresserade betalar endast porto (ca 40:-)  Distributionen till medlemmar handhas av Lars Granström, som lämpligen kontaktas via e-post:
granstromlars[at]yahoo.se
Ersätt [at] med @ i e-postadressen ovan eller klicka på länken!


Haikukurser i Stockholm
Först ut våren 2008 var Medborgarskolan med två kortkurser i konsten att skriva haiku, under ledning av Helga Härle.

I april startade även en kortkurs med inriktning på haiku hos Folkuniversitetet, under ledning av Florence Vilén.


 

Tidskriften Haiku

Haiku nr 14,  det första numret som utkommit år 2008, innehåller inte bara svenska haiku och haibun, utan även exempel på så kallad länkad vers - den speciella form av improviserad stafettdikt ur vilken haiku uppstått en gång i tiden!

Haiku nr 13, som kom lagom till julen 2007 presenterar vinnardikterna och några fler särskilt uppmärksammade haiku från såväl den europeiska haikukongressens tävling, som från haikusällskapets lördagsverkstäder.Vidare ingår en rad artiklar, bl a:  

 • Den insmugglade metaforen
 • Rapport från haikukonferensen i Vadstena
 • Till fotnoternas lov

Sist men inte minst bjuder numret på insända haiku av Linnéa Axelsson, Karin Gustafsson, Inge Haugane, Ola Lindberg, Marianne Humble Nilsson, Roland Persson, Rolf Sundin och Stig Wetterstrand. 

Sensommarutgåvan 2007, Haiku nr 12, innehåller utöver ett sjuttiotal haiku bland annat artiklarna :

 • Vårutflykt till Japan och Korea
 • Inte bara naturen - om senryu
 • Närvaro i ögonblicket

Dessutom ingår några exempel på haikuprosa, så kallade haibun.  


Haiku nr 11 utkom i början av 2007 i form av en tvåspråkig, engelsk-svensk utgåva inför den andra europeiska haikukongressen, eftersom Svenska Haikusällskapet stod som värd för arrangemanget denna gång. 100 dikter av 25 nordiska poeter återfinns i detta specialnummer - de flesta i såväl engelsk som svensk språkdräkt. 
Vidare ingår artiklar som diskuterar hur det fungerar eller inte fungerar att översätta haiku och vad det innebär att skriva på flera olika språk.  


Sommaren 2006 avrundades med utgivningen av
Haiku nr 10, ett specialnummer för våra medlemmar.
(Enstaka exemplar kan dock köpas som lösnummer. Se kontaktuppgifterna för Svenska Haiku Sällskapet.)

Innehåll: över 300 svenska haiku, närmare bestämt en sammanställning av de dikter som publicerats i tidskriften under åren 2001-2005. Dessutom två kortessäer, samt en recension av Maxence Fermines roman Snö


Av vårutgåvan 2006,  Haiku nr 9
med bland annat:

 • Ögonblickets magi
 • Röster från haikuverkstaden
 • Punktlinjer - Ales Rasanau, vitrysk poet
 • Svensk haiku - stöttor och stötestenar
 • Nya böcker

finns alltjämt några exemplar till försäljning, likaså av
Haiku nr 8, med essäer om bland annat:

 • Haiku och modernismen
 • Kerouac
 • Länkad vers och dubbeltydigheter som poetisk princip
 • Haiku och bildkonst
 • Kaneko Tôta - nutida japansk haikumästare

  Dessutom: nyskriven svensk haiku, röster från haikuverkstaden, haibun från Nivernais, slättpoesi från Rumänien, med mera...

 


 

       Den andra europeiska haikukongressen

ägde rum i Vadstena, den 8-10 juni 2007. Inför detta evenemang utkom redan i januari 2007 nr 11 av Tidskriften Haiku i tvåspråkig, engelsk-svensk utgåva.
I anslutning till kongressen har tidskriftsredaktionen sammanställt en dokumentation över denna mycket innehållsrika tillställning. En kortare rapport ifrån kongressen återfinns även i Haiku nr 13.

 

Dissertation om haiku

I december 2006 försvarade Herbert Jonsson sin avhandling "Haikai Poetics: Buson, Kitō and the Interpretation of Renku Poetry". Opponent: Cheryl Crowley (USA). Plats: Stockholms Universitet.
Mer info finns här

 

Den första europeiska haikukongressen

ägde rum i Bad Nauheim, den15-17 maj 2005. Inspirerande skildringar av hur haiku börjat rota sig och fortsätter utvecklas på olika håll finns att ta del av här        Antologin Haiku Förvandlingar

som kom ut i juli 2004 är tyvärr slutsåld. Antologins urval om 339 haiku av 103 poeter finns dock tillgänglig som e-bok och kan lånas här!

Urvalskriterierna för antologin som beskrivs nedan gäller även för bidrag till tidskriften Haiku.

 

     Att skriva haiku - några rekommendationer:

 • Undvik abstraktioner och generaliseringar. Haiku är inte en sorts tänkespråk eller aforism. Snarare handlar det om en tydlig framställning i få ord av en scen, helst i naturen.
 • Undvik bildspråk som liknelser och metaforer. Ett verkligt haikuögonblick är tillräckligt levande i sig för att väcka läsarens intresse.
 • Varje ord är av betydelse. Slitna vändningar stör omedelbart.
 • Den svåraste raden är den sista. Där får luften inte gå ur ballongen.
 • Det har blivit en vanlig uppfattning i Sverige att haiku är en liten text på fem-sju-fem stavelser. Viktigast är dock att varje ord är nödvändigt och inte ditsatt för att fylla ut ett schema. Rytmen ska i första hand vara naturlig. Stavelseantalet kan - liksom i japansk tradition - variera något.
 • I japansk tradition kännetecknas haiku av: årstidsordet som ger en stämningsbakgrund; pausen som ger en möjlighet att ställa två intryck mot varandra för att skapa en överraskning eller kontrast; samt rytmen, på västerländska språk översatt till stavelseräkning.

     Framför allt, försök fånga ett givet ögonblick i ord som
     på bästa sätt - även för en utomstående läsare - håller kvar 
     intrycket.

     Läs även gärna vinnarbidragen från haikutävlingen 2003     
    (Tore Sverredal, Kjell Landås, Carl-Erik Wiberg, Lars Bååth,      Bengt Robertsson) i Haiku, nr 7/2004 och ta del av den
     ständigt pågående diskussionen kring haiku i
 senare nr! 

     För att beställa tidskriften eller sända material se      kontaktuppgifterna under Svenska Haikusällskapet.