Välkommen

SVENSKA

HAIKUSÄLLSKAPET

  • Föreningen bildades 1999 och har omkring 150 medlemmar.

 

  • Syfte: att sprida kännedom om haiku i Sverige och främja haikudiktning på svenska.

 

  • Utger Tidskriften Blåeld

 

  • Ordnar skrivarträffar på flera platser i Sverige

 

AKTUELLT

 

Nästa haikuverkstad i Stockholm

 

Fredag 13 april kl. 15.30 på Bagdad café

Tema: Te

 

Skicka högst två bidrag till

haikuverkstaden@haiku-shs.org

senast den 11 april

 

 

 

 

 

 

MEDLEM

 

Som medlem i

Svenska haikusällskapet ingår prenumeration på tidskriften Blåeld.

Dessutom medlemsaktiviteter som haikuverkstäder - skrivarträffar, ginko och föredrag

 

Läs mer.

Den nya antologin

"Genom lövverket"

 

har skickats ut till alla medlemmar.

 

Vill du köpa extra ex? Mejla till:

BLÅELD

 

Tidskriften Blåeld utkommer med två digitala nummer om året och en tryckt.

Den nya tidskriften Blåeld är en fortsättning dels av Svenska Haikusällskapets tidskrift Haiku och även Fri Haiku som tidigare getts ut av Lars Vargö och Lars Granström.

 

Till Blåelds hemsida

Priser:

 

Medlem: 125 kr + frakt

Medlem samt medverkande i boken: 100 kr + frakt

Icke medlem 150 kr + frakt

 

 

Trevlig present till någon du känner!

 

 

 

ATT SKRIVA HAIKU

 

Att sätta upp regler för hur haiku ska skrivas kan göras på flera sätt, därför har vi sammanställt två definitioner av haiku, dels den japanska och dels den västerländska.

 

Läs mer

VILL DU BIDRA MED DIN TID?

 

Vid årsmötet bestämdes att sällskapet under året kan lägga till medlemmar i valberedningen.

 

Om någon medlem är intresserad av valberedningsarbete är ni varmt välkomna att kontakta:

 

medlem@haiku-shs.org

 

Välkommen i gemenskapen!

M Å N A D E N S H A I K U

 

fem minus

gräset frostfrasar

under sulorna

 

Eva Ermenz

KONTAKTUPPGIFTER

Svenska haikusällskapet

 

Anna Wiik

Svenska Haikusällskapet

Kaveldunsgränd 20

192 67 Sollentuna

 

Mejl medlemsärenden:

medlem@haiku-shs.org

 

Kontakt ordförande:

ordforande@haiku-shs.org

 

 

 

Haikuverkstaden i Stockholm

haikuverkstaden@haiku-shs.org

 

Haikuverkstaden i Göteborg

haikugoteborg@haiku-shs.org

 

Haikuverkstaden i Åredalen

per@holmlov.com

 

Digital haikuverkstad via mejl/FB

kukai@haiku-shs.org

 

 

 

 

Blåelds redaktion:

redaktion@blaeld.nu

 

se vidare Blåelds hemsida:

www.blaeld.nu

Copyright © All Rights Reserved

Vi har också en egen

 

Facebooksida!